ENLLUMENAT PÚBLIC

Enllumenat públic

Realitzem tot tipus d’instal·lacions d’enllumenat públic o exterior.

Enllumenat públic
Zones industrials, urbanitzacions, nuclis urbans, carreteres, rotondes, ponts, túnels, viaductes, centres històrics, monuments…

Enllumenat privat
Jardins, façanes, xalets…
Apliquem normatives i criteris de sostenibilitat energètica en projectes d’il·luminació amb un notable estalvi energètic i econòmic.

Altres Serveis

Més informació

Generalment, quan parlem sobre l’enllumenat públic es fa referència a un servei municipal que s’encarrega de la seva instal·lació i manteniment, encara que a carreteres o infraestructures viàries importants aquestes es fan càrrec el govern central o regional. La major part dels enllumenats públics del món són de làmpades de vapor de sodi, vapor de mercuri i LED.

Per a la il·luminació es fan servir un conjunt d’objectes com ara bàculs, fanals, canelobres de fosa i projectors, en funció de la seva col·locació, intensitat lluminosa desitjada, entorn i altres factors. Actualment, s’estan emprant làmpades de tecnologia SAP (Làmpada de vapor de sodi d’Alta Pressió – de to ataronjat), lluminàries led, Additius Haluro Metàl·lics (de tonalitat blava, encara que per errors de composició pot variar) i MCC (Vapor de Mercuri de Color Corregit – de to verdós), si bé existeixen altres com TungstenoHalógena (antigament cridada Quars-Iode), fluorescència . Per la seva baixa eficàcia les làmpades de vapor de Mercuri, Llum Mixta (un cremador de mercuri amb un filament incandescent) i incandescent (normal i de Tungstè-Halògena) no són gaire utilitzades a l’enllumenat públic, amb excepció d’aplicacions especials.

La il·luminació led és tecnologia que obté un gran estalvi econòmic, gràcies a la possibilitat de poder aconseguir la mateixa il·luminació però amb menys potència, a causa de la seva major eficàcia lumínica i capacitat superior d’encaminament de la llum.