Política de responsabilitat corporativa

Aquesta política ha estat aprovada per la direcció de MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. i és per tant un compromís a màxim nivell. Aquesta política pretén fomentar una cultura organitzativa centrada en valors i compromisos i orientada a la millora de la gestió, la transparència, la participació i la consecució de resultats. A més, està alineat amb els Deu Principis del Pacte Mundial de l’ONU en els àmbits dels drets humans, les normes laborals, el medi ambient i la lluita contra la corrupció. L’empresa també està fermament compromesa amb l’Agenda 2030 i amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, particularment amb els relacionats amb les activitats principals de l’organització.

MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. manifesta el seu ferm compromís amb la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, i es posiciona contra qualsevol conducta o pràctica associada a prejudicis per qualsevol característica o circumstància personal, familiar, econòmica o social que pugui ser causa de discriminació.

Els destinataris seran totes les parts interessades: direcció de lempresa, treballadors, clients, proveïdors, administracions públiques i medi ambient.

MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. garanteix el compliment dels següents principis:

  1. Compliment de la legalitat
  2. Protecció de la informació
  3. Integritat i transparència en lactuació
  4. Respecte per les persones i els drets humans
  5. Protecció del medi ambient

La vulneració d’aquests principis es pot denunciar a través del correu electrònic met@met.es