Avís Legal

D’acord amb la Llei dels Serveis de la Societat de la Informació, s’informa que aquesta pàgina web és propietat de MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. amb domicili social al Polígon Industrial La Raconada, s/n – Torrefarrera (Lleida). Aquest AVÍS LEGAL regula l’accés, navegació i, en general, la relació entre el lloc web i els usuaris del mateix.

Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte mitjançant correu electrònic: met@met.es

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i risc totalment exclusiu de l’usuari. MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són propietat de MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.